Önceki Sayfa

PULSEOKSİMETRE


PULSEOKSİMETRE
Cihaz hem kandaki oksijen satürasyonu seviyesi ile ilgili bilgi verirken
hemde nabız ölçümü yapar. Pulse oksimetre cihazı sürekli ve anlık arteriyal
hemoglobin satürasyonunu gösterir. Alınan oksijenin yetersizliği gibi birçok
nedenle ortaya çıkabilecek sorunlar açısından hekime bir uyarı sağlar. Evde,
hastanelerde , yoğun bakım ünitelerinde hastanın oksijen satürasyonunun
ve nabzının izlenmesinde yardımcı olur. Noninvaziv bir teknik olması ve
herhangi bir riskten tamamıyla uzak olması sebebi ile arteriyal hipoksemi
riskinin olduğu her durumda pulse oksimetre cihazı kullanılabilir.